Àmbit B30 es marca com a prioritat per aquest 2021 esdevenir un catalitzador de projectes per a la reactivació del territori

El Plenari de l’Associació, de la qual forma part Cerdanyola Empresarial, reelegeix Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès, per unanimitat com a president de l’entitat. L’Associació donarà suport a les iniciatives del territori per optar als fons europeus Next Generation UE.

Durant la trobada, s’ha fet un balanç positiu de la feina feta fins i s’ha destacat que l’Àmbit B30 té una oportunitat inequívoca de consolidar l’eix de la B-30 com a motor econòmic i industrial del país i del sud d’Europa, oferint alternatives, noves propostes, instruments i solucions, reforçant el treball transversal i la cooperació públicoprivada, davant la recessió mundial i els estralls socials i econòmics resultants de la pandèmia que estem vivint.

En aquest sentit, el president Josep Monràs, definia l’Associació Àmbit B30 com un espai “catalitzador de les iniciatives del territori” en el qual es treballa el consens i la generació de confiança, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica, l’ocupació i el progrés social. També ha destacat que la B30 ha d’esdevenir un dels motors per a la reactivació del territori I per això ens hem posat a disposició dels agents econòmics, socials i administracions per tal de donar suport a aquells projectes que es puguin presentar de cara als fons europeus que arribaran, sempre alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles”. El plenari ha celebrat la seva trobada anual en format telemàtic, després d’un any marcat plenament per la Covid-19.

Nova Comissió Executiva

El Plenari de l’Associació Àmbit B30 escollia per unanimitat la nova Comissió Executiva, presidida per l’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs. Per a les vuit vicepresidències, en representació de les diferents organitzacions que integren l’associació, van estar nomenats:

Ajuntaments i administracions públiques

  • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
  • Ajuntament de Sabadell
  • Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
  • Ajuntament de Martorell (Secretaria)
  • Ajuntament de Mollet del Vallès (Presidència)

Organitzacions empresarials, empreses i sindicats

  • Cambra de Comerç de Sabadell – en representació de les organitzacions empresarials
  • Comissions Obreres – en representació dels agents socials
  • Fundació per la Indústria – en representació d’empreses

Universitats, Centres Tecnològics i Parcs de Recerca

  • Universitat Autònoma de Barcelona – en representació d’universitats
  • Eurecat – en representació de centres tecnològics

Un pla de treball al servei de la reactivació econòmica sostenible

El Consell General de l’Associació Àmbit B30 ha aprovat també el Pla de treball 2021 que s’ha marcat com a objectius prioritaris seguir promovent i enfortint el teixit industrial del corredor per tal de revitalitzar la indústria, incentivar la innovació, fomentar l’economia circular i la sostenibilitat al territori, generar ocupació i la millora de les infraestructures al servei de la ciutadania i del món empresarial.

L’Associació Àmbit B30

L’Associació Àmbit B30 agrupa 55 organitzacions de 23 municipis de 3 comarques (Vallès Occidental, Vallès Oriental i Baix Llobregat) creada amb l’objectiu de potenciar i promoure el desenvolupament d’aquest territori arran d’una estratègia de col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitats, ajuntaments, administracions i organitzacions empresarials i sindicals.

Sisquella Grup planteja solucions legals post Covid per a les empreses en el SCE Business Meeting

L’empresa associada de Cerdanyola Empresarial, Sisquella Grup, ha impartit un Business Meeting sota el títol “Solucions legals post Covid per a les empreses” aquest dijous 25 de març, amb l’objectiu de tractar els principals problemes sorgits arrel de la Covid-19 i oferir solucions per a les empreses. L’acte, organitzat per Sant Cugat Empresarial, ha tingut lloc a la Sala Creativity d’Esade Creapolis, però també s’ha pogut seguir en format virtual per tots aquells socis interessats.

L’activitat ha comptat com a ponents amb dos dels advocats de l’Àrea Legal de Sisquella Grup, Joan Navarro i Miquel Mitjans, que han tractat temes com la normativa actual dels ERTOS, els acomiadaments objectius, individuals i col·lectius, la jurisprudència actual en relació a l’empleador, el tractament de les empreses en crisi, la responsabilitat dels administradors societaris, i la moratòria, presentació de concursos i efectes.

Durant la seva intervenció, ambdós ponents han insistit en el “canvi de dinàmica de vida que ha sorgit arrel de la pandèmia” que ha afectat negativament tantes empreses, i han emfasitzat, sobretot, no caure en l’error de “barrejar patrimoni personal i empresarial”. De cara al futur, Mitjans ha senyalat que no descarta que la següent dècada es visquin uns nous ‘feliços anys 20’ com a resposta a la contenció i sensació falsa d’estalvi actual, però ha deixat clar que “la realitat del dia a dia de la societat serà una altra” i que “la classe mitjana serà la que més patirà els propers anys”.

Podeu recuperar aquí el vídeo de l’activitat:

 

Nous ajuts per a empreses i autònoms

Al BOE del dia 13 de març s’ha publicat el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març que recull mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Entre altres mesures, crea una nova Línia Covid d’ajuts directes (7.000 milions d’euros: 5.000 per a totes les comunitats autònomes, excepte Balears i Canàries, i per a les Ciutats de Ceuta i Melilla, i 2.000 per a Balears i Canàries) per a empreses no financeres i autònoms (empresaris i professionals) més afectats per la pandèmia que compleixin determinats requisits. Per accedir a tots aquests nous ajuts, les empreses hauran de mantenir la seva activitat fins al 30 de juny de 2022 i no podran repartir dividends ni incrementar les retribucions de l’alta direcció durant dos anys, a més de complir la resta de requisits habituals.

Podeu consultar els requisits al Decret.

Cerdanyola Empresarial participa en el Carnestoltes de Fundació Catalònia

Catalònia Fundació Creactiva, la Fundació Catalònia, associada de Cerdanyola Empresarial, va celebrar amb els seus usuaris la festa de Carnestoltes el passat 26 de febrer.

Posteriorment, es va reunir el jurat per visionar els vídeos amb les disfresses i decidir els guanyadors de cada categoria. Enguany, el jurat comptava amb dos convidats d’excepció: l’alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i el president de Cerdanyola Empresarial, Jaume Maranges.

Tots els membres del jurat van tenir l’oportunitat de fer un tomb amb el trenet de la Fundació, que els va portar a visitar el Catalònia Village, que reprodueix fil per randa un conegut Centre Comercial, i un MacDonalds, per a gaudi dels seus usuaris.

Tots els assistents van destacar la gran tasca que duu a terme la Fundació catalònia des de sempre, però especialment en aquest darrer any de pandèmia.

Ajuts per a empreses, autònoms i treballadors en ERTO

A partir del 15 de febrer ja es poden començar a demanar els ajuts de la Generalitat per a micro i petites empreses i cooperatives. Els destinats a treballadors autònoms, el 19 de febrer.
El destinataris d’aquestes ajudes són treballadors autònoms que han vist reduïts els seus ingressos, micro i petites empreses que han patit una caiguda substancial de la seva facturació i que es comprometen a mantenir els llocs de treball i treballadors que estiguin en un ERTO.
Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats o que es puguin posar en marxa en un futur.

Més informació

Mesures de suport als autònoms

El Reial Decret Llei publicat aquest dijous al BOE procedeix a realitzar els ajustos necessaris sobre la prestació extraordinària per cessament d’activitat, la prestació extraordinària per a treballadors autònoms de temporada i l’ampliació de la prestació ordinària de cessament d’activitat en compatibilitat amb el treball per compte propi.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors autònoms després de resolució com a mesura de contenció

Es regula la prestació extraordinària per cessament d’activitat de manera similar a la introduïda per l’art. 13.1 RDL 30/2020 en favor d’aquells autònoms que es vegin obligats a suspendre totalment les seves activitats en virtut de la resolució que pugui adoptar-se al respecte.

La quantia de la prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. S’incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d’una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa. No obstant, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d’activitat, la quantia de cada una de les prestacions serà de l’40%.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors autònoms que no puguin accedir a altres prestacions

S’introdueix la possibilitat d’accedir a una prestació extraordinària de cessament d’activitat a aquells treballadors autònoms que no estant afectats pel tancament de la seva activitat veuen reduït els seus ingressos i no tenen accés a les prestacions de cessament d’activitat regulades en l’art. 7 RDL 2/2021 i en els arts. 327 i següents LGSS.

La quantitat serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui. Quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d’activitat, la quantitat de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors autònoms compatible amb el treball per compte propi

A partir de l’1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista en l’art. 327 LGSS, sempre que concorrin els requisits establerts en aquest precepte i en l’art. 330.1 LGSS. Es podrà percebre fins al 31 de maig.

L’accés a la prestació exigirà acreditar en el primer semestre del 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels que hi ha hagut en el segon semestre del 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

Aproven la pròrroga dels ERTO fins el 31 de maig

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret Llei de mesures de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, que dona continuïtat a l’anterior i fa un esforç de simplificació pel que fa a la gestió per a les empreses que es beneficien dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), a més de prorrogar-ne les garanties fins el 31 de maig de 2021.

NOUS ERTO

Aquelles empreses que es vegin afectades per restriccions que impedeixin o limitin la seva activitat podran sol·licitar a l’autoritat laboral un ERTO de limitacions o impediment en idèntics termes de tramitació i requisits que els del III Acord Social en Defensa de l’Ocupació.

Els ERTO Covid basats en causes econòmiques, tècniques, Organitzatives i de Producció (ETOP) es podran seguir beneficiant tant de la simplificació de tràmits que preveu l’article 23 de Reial decret llei 8/2020 com de la possibilitat, inexistent en la seva regulació ordinària, de tramitar una pròrroga simplement presentant davant l’autoritat laboral un acord en aquest sentit amb la representació unitària o sindical.

Simplificació de tràmits

Les empreses titulars d’un ERTO per impediment o limitació, autoritzat abans o durant la vigència d’aquesta norma, no hauran de sol·licitar i tramitar un nou expedient davant l’autoritat laboral per passar d’un a un altre per accedir a les exoneracions derivades d’una modulació de les restriccions sanitàries que els facin situar-se en impediment d’activitat des d’una limitació a aquesta, ni a l’inrevés.

N’hi haurà prou que remetin una comunicació en aquest sentit a l’autoritat laboral que hagi dictat la resolució corresponent a l’ERTO de què és titular, i a la representació de les persones treballadores, per accedir als beneficis. Tampoc caldrà que remetin una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions al SEPE.

Manteniment de l’ocupació

Es manté el compromís de manteniment de l’ocupació, en els termes en què ho recollia el Reial decret llei 30/2020, de manera que les empreses que s’acullin a les ajudes hauran de mantenir la seva plantilla un nou període de 6 mesos de durada.

Es mantenen els límits al repartiment de dividends i la transparència fiscal, els límits a la realització d’hores extraordinàries i externalitzacions de l’activitat, la prohibició de l’acomiadament i la interrupció dels contractes temporals.

Mecanismes de protecció

Continuaran aplicant l’exempció del període de carència, el comptador a zero, l’augment del 50 al 70% del percentatge de càlcul de la base reguladora per als que hagin consumit 180 dies de prestació, els beneficis aplicables a les persones treballadores fixes discontínues (incloent la prestació extraordinària), la millora de protecció de les persones afectades per ERTO amb contracte a temps parcial.

Exoneracions aplicables

Les tipologies d’ERTO amb exoneracions fins el 31 de maig inclouen:

– Sectors ultraprotegits. Aquests sectors (indicats en la llista de codis CNAE de l’última pàgina d’aquesta nota) i la seva cadena de valor, tindran unes exoneracions del 85% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les que en tenen 50 o més. Les exoneracions seran les mateixes tant per als treballadors suspesos com per als que es reincorporen als seus llocs de treball. Aquesta llista es va ampliar el passat 22 desembre i ara hi entren en nous sectors (5530 -Càmpings i aparcament de caravanes-, 7734 – lloguer de mitjans de navegació- 9604 -activitat de manteniment físic-), mentre que surten altres tres (1393 – fabricació d’alfombres-, 2431 -Estirat en fred- i 3220 – fabricació d’instruments musicals-).

S’han inclòs en aquest llistat aquelles empreses la CNAE de les quals entre finals d’abril i finals de desembre no han recuperat l’activitat en percentatge inferior al 70% i amb un percentatge d’afiliats coberts pels ERTO major del 15%.

– Les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball com a conseqüència de les restriccions administratives per lluitar contra la pandèmia podran sol·licitar un “ERTO d’impediment”. Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins el 31 de maig de 2021, que serà de el 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de maig si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 treballadors o més.

– ERTO de limitació. Les empreses o entitats que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats poden sol·licitar a l’autoritat laboral un “ERTO per limitacions”.

En aquest cas, les exoneracions seran decreixents fins el 31 de maig destacant, a més, que aquestes començaran pel 100% al febrer per a empreses de menys de 50 treballadors i del 90% per a aquelles de 50 treballadors o més.

GARANTIA JUVENIL

Es flexibilitza el requisit de no haver treballat o no haver rebut atenció educativa o formativa el dia natural anterior perquè la persona jove o menor estranger no acompanyat pugui adscriure a Sistema Nacional de Garantia Juvenil si han estat afectades per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.

Es promouran els objectius d’intermediació, ocupabilitat, suport a la contractació i emprenedoria per a aquest col·lectiu.

SEU ELECTRÒNICA DEL SEPE

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) facilitarà a través de la seva seu electrònica la possibilitat que seus usuaris exerceixin els seus drets, accedeixin a qualsevol servei o tramitin qualsevol procediment de protecció per desocupació a través de la seva seu electrònica.

SUPORT A L’ECONOMIA SOCIAL

Les sessions dels òrgans d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils i de el consell rector de les societats cooperatives podran celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que tots els membres de l’òrgan disposin dels mitjans necessaris de manera excepcional durant l’any 2021.

Els acords es poden adoptar mitjançant votació per escrit tot i que els estatuts no ho haguessin previst.

SANCIONS DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

S’adequa el procediment administratiu sancionador per estendre actes d’infracció automatitzades sense intervenció directa d’un funcionari a través d’un procediment especial i sense reducció de garanties jurídiques permetent l’optimització de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el tractament de dades.

ARTISTES EN ESPECTACLES PÚBLICS

Els professionals de les arts en espectacles públics que tinguessin dret a l’accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació, en els termes que preveu l’article 2 de el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport a el sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-2019, podran continuar percebent fins el 31 de maig de 2021.

Aquesta prestació és incompatible amb la realització d’activitats per compte propi o per compte d’altri, o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública.

 

El projecte UAVDI de Fundació Catalònia guanya el primer guardó RSC de Sant Cugat Empresarial

La Fundació Catalònia -Catalònia Fundació Creactiva-, associada de la nostra entitat, ha estat guardonada amb la primera edició del premi RSC Sant Cugat Empresarial, pel projecte UAVDI Catalònia (Unitat d’Atenció a Víctimes amb Discapacitat Intel·lectual), engegat per respondre a la situació de vulnerabilitat que pateixen les persones amb discapacitat intel·lectual.

Aquest és un recurs especialitzat en casos d’abusos i/o maltractaments a persones amb discapacitat intel·lectual, que té com a objectiu reduir el risc de revictimització provocat per les dificultats del sistema policial i judicial de desplegar els suports necessaris a víctimes amb discapacitat intel·lectual. La UAVDI ofereix a les víctimes els serveis de valoració de casos, quan es sospiti que una persona amb DI pot ser víctima d’abús o maltractament, procés d’avaluació de la capacitat prèvia (forense i clínica), assessorament jurídic, i també acompanyament i suport en el procés policial i judicial.

La unitat està formada per un grup de professionals especialitzats en Discapacitat Intel·lectual de Catalònia Fundació Creactiva:  psicòleg  forense, psicòleg sanitari i advocat; i compta amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, Col·legis d’Advocats, Fiscalia, Policia Nacional i el Departament de Treball, Afers Socials Benestar i Família.

Aquesta és la primera edició d’aquest premi que el 2019 va aprovar la patronal santcugatenca i que dona l’1% del pressupost anual de l’associació a una entitat o projecte social. En l’acte de lliurament, el president de Sant Cugat Empresarial, Joan franquesa, va lliurar al director general de la Fundació, el Dr. Joaquim Serrahima, un xec de 1.887€.

 

 

 

Tests ràpids COVID-19, aquest dissabte a la plaça de Sant Ramon

La campanya de cribratge amb tests ràpids per al COVID-19 que vam anunciar i es va ajornar fa unes setmanes, tindrà lloc finalment aquest dissabte 30 de gener a la plaça de Sant Ramon, de 9 a 14h i de 15 a 19h.

Per a les empreses associades a Cerdanyola Empresarial el test és gratuït -un test per empresa. Si una empresa vol més d’un test, el preu serà de 18’25€ per prova addicional.

Cal fer reserva prèvia d’hora a la web www.testcerdanyola.cat. Hi ha l’opció de triar entre test serològic (per saber si es tenen anticossos de Covid 19) o test d’antígens (per saber si s’és positiu de Covid 19). Al pdf adjunt trobareu el codi de descompte que us correspon.

Els resultats de les proves, que es faran en una carpa amb personal qualificat, es comunicaran ens uns 15 minuts via SMS per evitar l’espera.

Comerç segur, ciutadania segura

Cerdanyola Empresarial dona suport a la campanya de cribratge massiu amb tests ràpids per al COVID-19 que promou a la nostra ciutat l’associació Cerdanyola Comerç i Serveis. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de l’empresa Flixmed, dedicada a la distribució de material sanitari, entre els quals destaca la distribució de testos d’antígens i serològics.

La campanya l’han batejat com a Comerç segur, ciutadania segura, i s’ha pensat per detectar possibles casos positius i controlar casos assimptomàtics per evitar contagis, però també perquè la ciutadania segueixi percebent els establiments locals com un lloc segur per fer les seves compres i consumicions.

Comerç segur, ciutadania segura compta amb el suport de l’Ajuntament de Cerdanyola i l’assessorament dels responsables mèdics de la ciutat i de la Regió Metropolitana Nord en matèria de la COVID19.

Jesús Manuel Feo Gómez nou responsable de l’àrea d’assessoria empresarial de Grup G&P

Seguint els plans de desenvolupament iniciats al llarg de l’any passat, el grup Goldwater & Partners  (G&P), associat de Cerdanyola Empresarial, acaba d’incorporar Jesús Manuel Feo Gómez com a màxim responsable de l’àrea d’assessoria empresarial.

Llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses, Jesús Manuel Feo compta amb 20 anys de trajectòria professional en les àrees de comptabilitat, finances i banca, destacant la seva experiència en projectes de consultoria internacional en què ha realitzat treballs d’anàlisi econòmica complexos utilitzant plans comptables de diferents països, liderant migracions, i realitzant treballs d’auditoria interna en sectors tan diversos com el químic, el farmacèutic, l’audiovisual, els serveis d’inspecció, restauració o els complements de moda.