Aquest web és propietat de l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE CERDANYOLA DEL VALLÈS – CERDANYOLA EMPRESARIAL (G64927338). L’accés a aquest web implica que heu llegit i acceptat les condicions d’ús següents:

Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE CERDANYOLA DEL VALLÈS – CERDANYOLA EMPRESARIAL informa que és titulars del web www.aecv.cat. De conformitat amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE CERDANYOLA DEL VALLÈS – CERDANYOLA EMPRESARIAL informa de les següents dades:

El titular d’aquesta web és:

l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE CERDANYOLA DEL VALLÈS – CERDANYOLA EMPRESARIAL, amb CIF G64927338 i domicili social a AV.CATALUNYA, 24, 08290, CERDANYOLA DEL VALLES (BARCELONA), inscrita amb el número 37238 al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús al web de l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE CERDANYOLA DEL VALLÈS – CERDANYOLA EMPRESARIAL, d’ara endavant CERDANYOLA EMPRESARIAL, confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepta, des la navegació pel web de CERDANYOLA EMPRESARIAL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de CERDANYOLA EMPRESARIAL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis extrets per CERDANYOLA EMPRESARIAL per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per CERDANYOLA EMPRESARIAL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera poden suposar una lesió dels drets de tercers o de el mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

CERDANYOLA EMPRESARIAL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pot accedir a través dels enllaços.

CERDANYOLA EMPRESARIAL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris de la seva pàgina web, que podrien derivar-se de la navegació pel seu web. En conseqüència, CERDANYOLA EMPRESARIAL no es fa responsable, en cap cas, dels possibles danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

CERDANYOLA EMPRESARIAL es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu web. Tant en referència als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions es podran realitzar a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran obligades a complir durant el temps en què es publiquin al web i fins que no siguin modificades de forma vàlida per a posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de de l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE CERDANYOLA DEL VALLÈS – CERDANYOLA EMPRESARIAL (G64927338) i domicili social a AV.CATALUNYA, 08290, CERDANYOLA DEL VALLES (BARCELONA), per tal de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

En compliment amb la normativa vigent, CERDANYOLA EMPRESARIAL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

CERDANYOLA EMPRESARIAL informa que els tractaments indicats es troben legitimats per l’interès legítim de CERDANYOLA EMPRESARIAL.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

CERDANYOLA EMPRESARIAL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que CERDANYOLA EMPRESARIAL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

De conformitat amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, adreçant la seva petició a una de les dues adreces postals indicades més amunt o al correu electrònic admin@aecv.cat. Podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual

CERDANYOLA EMPRESARIAL és titulars de tots els drets de propietat intel·lectual i de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sempre que siguin d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats

En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CERDANYOLA EMPRESARIAL. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CERDANYOLA EMPRESARIAL. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per a la seva utilització personal i privada. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de CERDANYOLA EMPRESARIAL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

CERDANYOLA EMPRESARIAL es reserva, a més, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la vigent normativa i d’aplicació en el territori espanyol. Si sorgís qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a un arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.