Recerca i innovació cap a l’objectiu de residu zero al territori

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha acollit avui la presentació dels resultats del projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) «HubB30: Més enllà de la circularitat» de l’eix Mollet-Cerdanyola, posat en marxa l’any 2021 i coordinat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. La nostra vicepresidenta, Aurora Redondo, hi ha participat en representació de Cerdanyola Empresarial, entitat associada al HUB30.

L’acte ha comptat amb la assistència dels responsables de les institucions i entitats sòcies del projecte: Carlos Cordón, alcalde de Cerdanyola del Vallès; Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet del Vallès; Javier Lafuente, rector de la UAB i president del Parc de Recerca UAB; Xavier López, director general corporatiu i d’operacions d’EURECAT, i Joan Rodon Modol, degà d’Esade Business School.

Sota la marca Circular B30, el projecte ha fixat les actuacions necessàries per dur a terme iniciatives per a la transformació econòmica i sostenible cap a l’objectiu de residu zero al territori. L’àmbit B30 genera gairebé la meitat dels residus industrials de la província de Barcelona i una quarta part de tot Catalunya.

La proposta es basa en el concepte de la recerca i la innovació oberta per fer front a molts del reptes territorials identificats com a prioritaris en matèria de sostenibilitat. Aquesta visió fomenta la cocreació i la col·laboració entre diferents actors socials: ciutadans i usuaris, personal investigador, entitats socials, autoritats públiques, sector empresarial, sector creatiu i persones emprenedores.

Xarxa de laboratoris d’innovació oberta: B30 Open Labs

El projecte ha permès articular una xarxa de laboratoris d’innovació oberta, B30 Open Labs, a la UAB, a Mollet del Vallès i a Cerdanyola del Vallès, que actuïn com a catalitzadors per al canvi del model actual de producció i consum per un altre basat en l’economia verda i circular al territori.

A la UAB, el Circulab, inaugurat avui, permetrà innovar en la pràctica de l’economia circular i l’ecodisseny des de la deixalleria pública del campus de Bellaterra. Integrat en la xarxa Open Labs de la Universitat, facilitarà processos de reparació, intercanvi i reutilització o transformació i revalorització de recursos, i generarà coneixement en col·laboració amb la societat a través de processos de d’innovació, formació i emprenedoria. El nou equipament ha suposat la transformació de la deixalleria, que ha estat reformada amb materials sostenibles, amb un entorn renaturalitzat i energèticament autosuficient.

D’altra banda, el Mollet HUB té com a objectiu aportar valor afegit al territori amb polítiques d’innovació, de reducció dels residus i de millora de la competitivitat per tal de facilitar la modernització empresarial, la creació de nous negocis i el foment de l’emprenedoria i l’autoocupació. A més, promourà la interacció entre tots els agents del municipi i impulsarà la participació de la ciutadania en el desenvolupament de projectes i prototips innovadors, amb formació i coneixement en tecnologies 4.0.

Finalment, l’Open Lab cívic Espai Altimira de Cerdanyola afavorirà la generació d’idees i la col·laboració, i permetrà identificar reptes municipals, donant-hi resposta a través de processos d’innovació i de cocreació amb els seus ciutadans.

Una agenda compartida per a la recerca i l’emprenedoria en economia circular

A més dels B30 Open Labs, els socis de Circular B30 han treballat en diferents vessants al llarg del projecte.

La UAB i el Parc de Recerca UAB han establert la base per a una agenda compartida entre tots els membres. Amb l’organització de tallers participatius han elaborat un mapa de les iniciatives del territori, tant des de l’àmbit públic, com del privat, relacionades amb l’economia circular. A més, han identificat els reptes a partir dels quals treballar per buscar-hi resposta, a través de dues edicions del Programa de Generació d’Idees.

El centre tecnològic EURECAT ha treballat en l’àmbit de la transferència de coneixement tecnològic amb l’Observatori HUBB30 Residu 0, desenvolupant tasques de vigilància tecnològica i prospectiva estratègica innovadora sobre tendències actuals i avenços susceptibles de ser transferits a les empreses de la indústria del territori i a la ciutadania. També ha creat una eina d’autodiagnosi per avaluar l’estat de les petites i mitjanes empreses i oferir recomanacions de tecnologies dirigides a fomentar la cerca de talent.

D’altra banda, Esade, a través de l’Esade Entrepreneurship Institute i l’Esade Center for Social Impact, ha centrat la seva activitat en l’impuls de l’emprenedoria, amb el programa Acceleradora Residu Zero, la creació d’una comunitat d’alumnes per a la detecció d’iniciatives i hackatons per donar resposta als reptes plantejats.

Les actuacions dutes a terme en el projecte han comptat amb un pressupost de gairebé 4 M €, dels quals el 50 % ha estat cofinançat a través dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, emmarcat en el projecte seleccionat del Programa Operatiu FED, ER 2014-2020.

Tots els treballs han de permetre fer de l’eix B30 Mollet-Cerdanyola un territori circular, innovador i inclusiu, que actuï alhora com a palanca de canvi per a altres territoris.