Resum de les noves mesures de prevenció del COVID-19

Avui dia 7 de gener entren en vigor les noves mesures de prevenció del COVID-19 adoptades pel Govern de la Generalitat.

En virtut d’aquesta resolució resta restringida tota mobilitat amb excepcions, entre les quals hi ha els desplaçaments per obligacions laborals, professionals, institucionals o legals, que no es puguin exercir mitjançant teletreball o treball a distància o per mitjans telemàtics.

Per tant, s’obliga els titulars dels centres de treball a limitar al màxim la mobilitat laboral de les persones treballadores, i implementar el treball a distància o teletreball, llevat de quan sigui impossible desenvolupar-lo a distància o bé quan no es disposi acreditadament dels mitjans per fer-la. En aquest darrer cas, s’han d’establir horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.

Als centres de treball s’han d’adoptar mesures organitzatives que garanteixin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, la neteja i desinfecció i la ventilació dels espais. L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic. En el cas d’espais de treball tancats al públic, un cop al lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no n’és obligatori l’ús.

La prestació de serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia individual.

Comerç minorista

Dissabtes i diumenges tanquen els establiments i locals comercials, tret dels que venen productes essencials, productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria. De dilluns a divendres poden obrir els de menys de 400 metres quadrats amb reducció al 30% de l’aforament.

Se suspèn l’obertura al públic dels centres comercials, tret dels establiments del seu interior dedicats a venda de productes essencials i aquells de menys de 400 metres quadrats que tinguin accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30%. Aquests també tancaran els caps de setmana.

Bars i restaurants poden oferir servei als clients de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores i servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment de 6 a 23h.

Descarregueu el document de la Resolució