Valoració de les mesures econòmiques i fiscals de l’Ajuntament davant la crisi del COVID-19

Des de Cerdanyola Empresarial valorem positivament les mesures
econòmiques i fiscals anunciades per l’Ajuntament, per ajudar a
enfrontar la crisi del COVI-19 a empreses, comerços i restauració.

Som conscients de les limitacions competencials que tenen els
ajuntaments, però entenem que, dins de la modèstia de les mesures,
qualsevol ajuda és benvinguda en aquests moments de tanta dificultat
per a comerciants, hostalers, empresaris i autònoms. És a dir, per a
tothom.

En aquest sentit, entenem que l’Ajuntament pot estudiar mesures que
afecten impostos com l’IBI o l’IAE, que sí que són competència
municipal i que, quan toqui abonar-les, seran un maldecap més per a
les empreses. Creiem que hauria de ser possible aplicar exempcions a
les activitats obligades a aturar i moratòries en els casos que
n’acreditin la necessitat..

Igualment es podria bonificar l’IBI a propietaris de locals
comercials, de serveis i industrials, a canvi de relaxar el cobrament
del lloguer a aquells empresaris i autònoms que demostrin que ho
necessiten.

L’objectiu és que el màxim d’empreses i treballadors puguin tornar a
la seva activitat un cop acabada la crisi.