Trobada amb empreses del Centre d’Empreses del PTV

Aquest dimecres Cerdanyola Empresarial va mantenir una reunió amb empreses del Centre d’Empreses del Parc Tecnològic del Vallès, amb l’objectiu de presentar-los l’associació i de compartir inquietuds.

Per part de l’associació hi van participar el president, Jaume Maranges; el vicepresident, Lluís Sisquella; la vocal Elisabet del Valle, i la gerent, Ana Maria Rovira.

Maranges va explicar que Cerdanyola Empresarial vol fer de pont entre les empreses del territori i les diverses administracions, per tal d’ajudar a millorar les condicions amb què duen a terme la seva activitat. Alhora, es postula com un punt de trobada entre tots els agents econòmics de la ciutat i la comarca per fer xarxa i establir col·laboracions.

Els assistents van plantejar diverses qüestions, com ara la mobilitat, que valoren com a relativament fàcil amb vehicle privat, però que és deficient pel que fa al transport públic. Com a exemple, van reivindicar que s’allargui la llançadora dels FGC de la UAB.

També van recordar que la població del PTV és majoritàriament jove i van proposar la creació d’una àrea de pícnic amb taules i bancs i una gestió més activa dels residus.

Evidentment, també es van tractar qüestions competència del PTV.

Des de la Junta de Cerdanyola Empresarial es va valorar molt positivament la trobada i, per coordinar-se en qüestions més relatives al PTV, Elisabet del Valle, d’Onalabs, va proposar que les empreses del Centre es reuneixin periòdicament per conèixer-se, proposar accions conjuntes i abordar qüestions del seu interès.