Reunió amb l’Ajuntament per les mesures anti-sequera

Cerdanyola Empresarial i l’Ajuntament han mantingut una reunió per abordar com les mesures del Pla de Sequera afecten l’activitat d’algunes empreses.

A la trobada hi van participar la regidora de Promoció Econòmica, Cristina Padilla, i el regidor de Medi Ambient, Antonio Otero, i la vicepresidenta i la gerent de l’entitat, Aurora Redondo i Ana Maria Rovira, a més de representants d’algunes de les empreses interessades que formen part de Cerdanyola Empresarial.

Des de l’Ajuntament s’ha volgut fer un missatge de tranquil·litat, atès que Cerdanyola es troba per sota de la mitjana en el consum d’aigua, i dels 200 litres per persona i dia que marca el decret en situació d’emergència nivell I. També es va remarcar que les fuites de la xarxa distribuïdora són molt inferiors a la mitjana de Catalunya. On sí que es vol incidir és en el treball de conscienciació per un bon ús de l’aigua.

Dins del nivell d’Emergència I on ens trobem, la reducció del consum d’aigua per a usos industrials ha de ser del 25%. L’Ajuntament entén que, tot i que no s’especifica al decret, el càlcul d’aquesta reducció serà mensual, comparant amb el mateix mes de l’any anterior.

També s’especifica que les empreses que hagin emprès accions per reduir el consum i fer un ús més eficient de l’aigua, poden demanar una excepció de la norma. Per poder -s’hi acollir, la Generalitat estudiarà cas per cas i confirmarà a l’empresa si ha de reduir o no el consum i en quina volum.

Per aquest motiu, es recomana a les empreses que hagin pres mesures de reducció o tinguin sistemes eficients d’ús que els  documentin, a fi de poder demostrar la reducció o optimització del consum d’aigua que aquests plans suposen.

Tanmateix, si la situació de sequera s’agreuja i passem als nivells d’emergència II i III, amb consums màxims per habitant de 180 i 160 litres respectivament, la situació es pot complicar, ja que es preveu una major reducció dels consums de les empreses. L’Ajuntament de Cerdanyola ens informa que ha fet peticions a la Generalitat per ajustar la normativa.

Cerdanyola Empresarial ha transmès a l’Ajuntament la seva preocupació per la manca de concreció en alguns paràmetres i la uniformitat amb què tracta la norma les diferents indústries. Per altra banda, lamenta que no s’hagin pres mesures, ni s’hagi invertit des de l’última crisi fa ara més de 17 anys, per cercar solucions a la manca d’aigua.