Replantejar el Direccional, treballant pel Parc de l’Alba

Un cop més, un nou govern de la ciutat ha anunciat que replantejarà el Centre Direccional. Això ve passant cada quatre anys des dels anys 90 i, juntament amb la crisi, ha anat provocant endarreriments en un dels plans urbanístics més importants i estratègics  del país. I de Cerdanyola, no caldria dir-ho.

Al llarg de tots aquests anys, s’ha debatut sobre tres eixos principals: el Parc empresarial, les zones residencials i d’equipaments i les qüestions ambientals, des dels valors ecològics del sector fins als problemes amb els abocadors. On hi ha hagut més desacords ha estat en els eixos ambiental i residencial i d’equipaments i és aquí on es planteja la redefinició del projecte. Veurem fins on es pot o es vol arribar i, sincerament, esperem solucions definitives i reals.

En canvi, la idea del parc empresarial ha tingut consensos suficients i s’ha anat desenvolupant al llarg del temps. S’han construït infraestructures –algunes realment smart-, s’han urbanitzat carrers i s’han equipat parcel·les. Amb el Sincrotró com a bandera, grans empreses ja hi han confiat prou per instal·lar-s’hi: La Caixa, Sener, Inditex, Natura Bissé…  Així doncs, podem dir que s’ha avançat. Però no hem arribat on volíem perquè l’eix empresarial s’ha vist condicionat pels continus replantejaments. Hem avançat amb el fre de mà posat.

Vist el potencial del parc empresarial i del punt de desenvolupament en què es troba, des de Cerdanyola Empresarial creiem que cal fer una aposta decidida des de tots els àmbits per afavorir l’arribada d’empreses, que generaran llocs de treball i riquesa i, lògicament, un increment de recursos públics, que fins i tot poden ajudar a resoldre els altres eixos. Ho tenim tot de cara per dotar Cerdanyola d’un espai industrial equivalent als d’altres municipis veïns amb els quals ara estem competint, i perdent.

Un parc empresarial amb els valors afegits que té el nostre és imbatible: ubicació, entorn, serveis generals d’alta qualitat a les empreses, Sincrotró, UAB, Parc de Recerca, PTV… Però cal desfrenar-lo i, en benefici de tota la ciutat i del país, conduir tots en la mateixa direcció. Qualsevol altre escenari ens farà perdre moltes oportunitats.