Nova prórroga de l’Estat d’alarma

El Govern de l’Estat ha decretat una nova pròrroga de l’Estat d’Alarma fins el 26 d’abril, per a la gestió de la crisi sanitària provocada pel COVID-19. Les disposicions són doncs les mateixes del decret del 14 de març. D’aquesta manera, les empreses no essencials que podien obrir en el primer estat d’alarma, poden tornar a fer-ho, ja que els permisos retribuïts van acabar el passat 9 d’abril.

No cal dir que es recomana de continuar amb el teletreball quan sigui possible i que cal prendre mesures de prevenció en els llocs que tornin a acollir treballadors. Seguiu aquest enllaç per llegir la guía Buenas prácticas en el centro de trabajo.