Les incerteses per la pandèmia de la Covid-19 marquen l’assemblea de Cerdanyola Empresarial

El darrer dijous es va celebrar a través de mitjans telemàtics, l’Assemblea General de l’Associació d’Empreses de Cerdanyola del Vallès (AECV), la jornada corporativa de l’associació que va reunir a una vintena de directius i propietaris d’empreses associades, i on es va procedir a realitzar el balanç de l’activitat desenvolupada durant l’any anterior.

El President Jaume Maranges va fer palès que la nostra societat es troba en un camí d’incerteses i que caldrà determinació per sortir-ne…  “cal salvar les persones que ho passen i ho passaran malament, això és el primer; però no es pot obviar qui genera recursos i qui procura ocupació”. Afegia un prec a les Administracions per que “tinguin en compte les necessitats dels professionals autònoms, micro, petites i mitjanes empreses…” i reclamava que “els ajuts arribin quan són necessaris i no sis mesos després”. Posteriorment ha presentat la memòria d’activitats realitzades durant l’any 2019.

A continuació, el vicepresident Lluís Sisquella va presentar els comptes de l’exercici 2019, destacant que s’ha fet una provisió per uns deutes d’anys anteriors que han suposat tancar l’exercici amb unes lleures pèrdues que, això si, no han afectat a la tresoreria de l’entitat.

Pel que fa al programa d’activitats de l’any 2020, el Sr. Maranges va lamentar que, malauradament, es caracteritza per la cancel·lació de la majoria d’actes previstos a causa de les dificultats organitzatives degudes a l’actual situació sòcio-sanitària.  Aquestes circumstàncies fan que el pressupost de l’any 2020 reflecteixi una important disminució dels ingressos i les despeses previstes, tot i que es preveu un modest superàvit que servirà per compensar la pèrdua de l’any anterior.

Acabades aquestes intervencions, es va procedir a l’aprovació de la gestió de la Junta Directiva i dels comptes corresponents a l’exercici 2019, així com el pressupost i el programa d’activitats per aquest any.

Val a dir que, a causa de les limitacions que imposa la crisi de la covid-19, es  va procedir posar al dia els estatuts de l’entitat de manera que, des d’ara, es permet fer juntes i/o assemblees “on-line” així com prendre decisions vinculants.