Les imatges de la Nit 2019

Fotografies de Xavi Olivé