Jornada de treball: com abordar l’ocupació dels locals buits?

El president de Cerdanyola Empresarial, Jaume Maranges, va assistir ahir a la Jornada de treball convocada per l’Ajuntament de la ciutat -en col·laboració de la Diputació i el Consell Comarcal- per cercar solucions als nombrosos casos de locals comercials buits que pateix la ciutat.

Durant la jornada es va defensar la necessitat de preservar el model de ciutat amb trama comercial de proximitat i, com que no es tracta d’un problema local, es van explicar les experiències de Cardedeu i de Vic.

A la ciutat del Vallès es va encarregar un projecte per convertir locals sense activitat comercial en habitatge de protecció oficial. Però finalment es va avançar poc o gens, atès que la despesa pública prevista era ingent.

A Vic, en canvi, es va aconseguir recuperar un tram del passeig de la Riera especialitzant-lo en activitats relacionades amb l’artesania.

Hi va haver consens que per inicar qualsevol actuació cal un pacte entre totes les parts implicades, on tothom faci concessions, i es va presentar la Guia per a l’impuls de pactes locals per a la mobilització dels locals comercials buits.