Fase 0 de desescalada per a comerç, serveis i restauració

El govern de l’Estat ha establert un Pla de desescalada per fases de l’Estat d’Alarma provocat per la crisi del Coronavirus. A partir d’aquest dilluns entren en vigor les ordres (Descarregueu PDF) que permetran a l’obertura amb condicions d’activitats que estaven suspeses des del 14 de març.

Recordeu que avui és festa local a Cerdanyola del Vallès, motiu pel qual les mesures relatives al comerç i els serveis s’apliquen a partir de demà.

Mesures més destacades de la Fase 0 del pla de desconfinament:

Capítol I. Reobertura al públic d’establiments i locals comercials minoristes d’activitats de serveis professionals l’activitat dels quals es va suspendre arran de la declaració l’estat d’alarma.

Condicions per a l’obertura:

– Sistema de cita prèvia per garantir un únic client per a cada treballador dins de l’establiment o local. Sense zones d’espera.

– Atenció individualitzada al client amb separació física.

– Horari d’atenció preferent per als majors de 65 anys, coincident amb les franges horaris de passeig i esport d’aquest col·lectiu.

– Es podran establir sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, de forma esglaonada i sense aglomeracions.

– S’exclouen de la reobertura els establiments i locals comercials amb més de 400 m2 de superfície, els centres i parcs comercials i els establiments que es trobin en el seu interior sense accés directe i independent des de l’exterior.

– Aquests condicions no s’apliquen als establiments que no van haver de tancar amb la declaració de l’estat d’alarma.

– S’hi estableixen les mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis en els establiments i locals (art 3)  i per als clients (art. 4).

Al Capítol II s’hi regulen les condicions en què s’han de desenvolupar les activitats d’hostaleria i restauració:

– Es podran realitzar mitjançant serveis de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients en els establiments, on no es podran consumir.

– En els serveis de lliurament a domicili es podrà establir un sistema de repartiment preferent per a majors de 65 anys, dependents o col·lectius més vulnerables a la Covid-19.

– Les comandes per a la recollida a l’establiment s’hauran de realitzar per telèfon o en línia i l’establiment fixarà un horari de recollida.

– L’establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes, amb la necessària separació física.

– Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes.

També s’hi estableixen les mesures de prevenció de riscos per al personal dels establiments d’hostaleria i restauració (art. 6) i les mesures en matèria d’higiene per als clients i d’aforament per las establiments en què es recullen les comandes.