Es crea la Comunitat Vallès PAE, per activar la transformació i la transició energètica dels polígons industrials

Cerdanyola Empresarial ha estat una de les 24 Associacions i Juntes de conservació de Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) del Vallès Occidental que s’han adherit a la nova Comunitat Vallès PAE impulsada pel Consell Comarcal, amb l’objectiu de fomentar la cooperació empresarial per incentivar sinèrgies entre les associacions per tal d’aconseguir beneficis comuns, impulsar projectes estratègics i generar serveis de valor afegit als polígons i avançar cap a la transició energètica.

Aquest passat 15 de desembre, es va celebrar al Consell Comarcal la sessió “Activem la cooperació als PAE”, que ha servit per formalitzar la nova Comunitat i per posar sobre la taula les actuacions més immediates. El president de Cerdanyola Empresarial, Jaume Maranges, va ser l’encarregat de signar l’adhesió de la nostra entitat.

Comunitat Vallès PAE

La missió de la Comunitat és formalitzar un espai de treball i col·laboració estable entre les associacions i entitats de gestió dels PAE, el món local i els agents socials per impulsar la cooperació empresarial, la transició energètica i la modernització dels espais productius del Vallès Occidental.

La Comunitat Vallès PAE té diferents objectius:

  • Posar en valor i promoure la cooperació i associacionisme empresarial als polígons  d’activitat econòmica.
  • Desenvolupar actuacions d’interès general i potenciar les economies d’escala.
  • Accelerar la transició energètica del sector industrial.
  • Recollir interessos i necessitats comunes per elaborar propostes de millora, recomanacions i iniciatives conjuntes.
  • Impulsar l’intercanvi de bones pràctiques i l’apoderament i professionalització de la gestió entre les entitats i associacions dels PAE.
  • Fomentar projectes i activitats innovadores per modernitzar i transformar el sòl industrial.

S’espera rebre més adhesions del sector privat durant els propers mesos i, pel que fa als ajuntaments, se’n farà la formalització a l’entrada de l’any vinent.