Cerdanyola Empresarial per la millora dels polígons

La vicepresidenta de Cerdanyola Empresarial, Alejandra Martel, ha participat en la primera jornada de treball per a la millora dels polígons industrials, emmarcada en el Pacte per la Reindustrialització que impulsa el Consell Comarcal amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell. La jornada va comptar amb prop d’una vintena de representants i una assistència de gairebé 50 professionals vinculats a la millora dels polígons industrials. La sessió de treball va tenir lloc al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta.

Els objectius de la jornada de treball eren donar a conèixer les associacions i entitats del Vallès, facilitar el coneixement mutu entre elles i compartir bones pràctiques, presentar les diferents accions en marxa amb afectació als polígons de la comarca i compartir reptes i necessitats més urgents.

Al Vallès Occidental hi ha inventariades 22 associacions o entitats que representen 49 polígons d’us industrial, el 41% del total, el percentatge més alt de les comarques de la província segons la darrera actualització del cens de polígons de Catalunya. Durant la sessió els diferents representats van fer una breu presentació de quan i com s’havien constituït, de la seva forma de gestió i dels principals reptes que tenien la seva entitat i també els polígons industrials. Les diferents exposicions van mostrar la diversitat dels models de gestió i formes de cooperació actuals i la necessitat de concretar i avançar nous instruments que permetin una major professionalització de la seva gestió i dinamització a partir d’un compromís públic i privat.

Per a donar a conèixer millor la importància de la cooperació i experiències de la comarca s’ha elaborat un díptic informatiu explicant diferents motius per associar-se com, l’increment de l’eficàcia en la comunicació amb les institucions, millora de la imatge corporativa, arrelament, convivència i veïnatge, millora dels recursos, serveis i zones comunes: subministraments, sanejament, seguretat, neteja o transport, accés a serveis de consultoria, assessorament, formació, demanda agregada, simbiosi industrial, transferència tecnològica i innovació, o increment de les possibilitats d’accés a subvencions o ajudes d’inversions.

El Consell Comarcal i CIMALSA treballaren per activar el Pla d’Impuls de Polígons de Catalunya a la comarca

La jornada de treball també va comptar amb la participació de CIMALSA, organisme de la Generalitat de Catalunya encarregat de liderar el Pla d’Impuls i modernització dels sectors industrials i logístics de Catalunya. Aquest Pla català, inserit en el Pacte Nacional per a la Indústria té com a finalitat impulsar la competitivitat dels espais per a les activitats econòmiques de Catalunya a partir de definir models de gestió, un marc normatiu, estratègies d’implementació territorial, un sistema d’informació i un pla de promoció.

El pla és una oportunitat per a l’adequació i transformació dels espais industrials de la comarca, per això, el Consell Comarcal, com a secretaria tècnica del Pacte, i CIMALSA estan treballant per accelerar la fase prevista de categorització dels espais industrials per poder activar durant l’any vinent actuacions concretes de millora.