Candidatura del Barcelona Synchrotron Park per acollir la seu de l’Agència Europea del Medicament

Amb el Brèxit, l’Agència Europea del Medicament (AEM), actualment a Londres, haurà de ser transferida a una ciutat d’un dels 27 Estats de la Unió Europea.

Barcelona, amb el suport de l’estat espanyol, és candidata per acollir l’agència.

El Parc de l’Alba / Barcelona Synchrotron Park presenta la seva oferta per acollir la seu de l’AEM.

Aquesta candidatura presentada durant el consell plenari de l’associació B30 d’avui és una candidatura de territori, el Vallès.

Nota de Premsa Parc de l’Alba 

Dossier complet