Assamblea General Ordinària 2016

El dijous dia 9 de juny de 2016 a les 18:00 hores es va celebrar l’Assamble General Ordinària de l’Associació, actuant com a President el Sr. Lluís Sisquella i com a Secretari el Sr. Ramon Morral.

En primer lloc es va fer la lectura de l’acta de l’any anterior, es van presentar la memòra d’activitats  i  l’estat de comptes de l’exercici 2015. A continuació es va presentar el programa d’Activitats i pressupost del 2016.

Tots els punts van ser aprovats per unanimitat.