Ajuts per a empreses, autònoms i treballadors en ERTO

A partir del 15 de febrer ja es poden començar a demanar els ajuts de la Generalitat per a micro i petites empreses i cooperatives. Els destinats a treballadors autònoms, el 19 de febrer.
El destinataris d’aquestes ajudes són treballadors autònoms que han vist reduïts els seus ingressos, micro i petites empreses que han patit una caiguda substancial de la seva facturació i que es comprometen a mantenir els llocs de treball i treballadors que estiguin en un ERTO.
Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats o que es puguin posar en marxa en un futur.

Més informació