Ja es pot sol·licitar l’ajut per autònoms

A partir d’aquest dilluns, 6 d’abril, ja es pot sol·licitar l’ajut extraordinari per a les persones treballadores autònomes que s’han vist afectades econòmicament per la crisi sanitària de la Covid-19. Es podrà sol·licitar a partir de dilluns i durant 30 dies per mitjà del canal telemàtic habilitat.

Es tracta d’un ajut econòmic de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes que compleixin els requisits:

  • Una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes de la Covid-19 en la seva activitat econòmica,
  • Figurar d’alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

S’hi destinaran 7,5 milions d’euros, que s’atorgaran pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària. Es preveu que beneficiï més de 4.000 persones treballadores autònomes.

Per accedir a aquesta prestació, les persones treballadores autònomes –persones físiques- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i tenir domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

Més informació aquí.