Conferència: “La importància de la prevenció del blanqueig de capitals a l’empresa”

La iniciativa Vallès Empresa, Goldwaters & Partners, Procer Assessoria i 30Virtual, amb la col·laboració de Cerdanyola Empresarial, han organitzat per al dia 28 de gener la conferència “La importància de la prevenció del blanqueig de capitals a l’empresa” a càrrec de Gregorio Labatut.

Existeixen determinades empreses i persones que, per l’activitat que desenvolupen, estan obligades per la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme a prestar col·laboració al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC ), organisme estatal especialitzat en la generació, el tractament i la disseminació d’intel·ligència financera.

Entre la llarga llista de subjectes obligats a revisar els procediments figuren les entitats financeres (de crèdit, asseguradores, serveis d’inversió, societats d’inversió col·lectiva, gestores de fons de pensions, capital de risc, garantia recíproca, diners electrònic…), agències i promotors immobiliaris, auditors de comptes o assessors fiscals, notaris i registradors, advocats, joieries, comerciants d’art, etc.

En aquesta conferència, Gregorio Labatut – professor de la Facultat d’Economia de la Universitat de València i president d’honor de l’Instituto de Expertos en Blanqueo de Capitales- parlarà sobre com han d’actuar les empreses i els empresaris autònoms per assegurar-se el compliment de les obligacions que estableix la Llei i quines mesures de control intern han d’implementar, així com la forma de procedir per contractar un expert extern que els elabori l’informe anual amb la descripció detallada de les mesures de control intern que hagin adoptat, la valoració de la seva eficàcia operativa i la proposta, si s’escau, d’eventuals rectificacions o millores.

Més informació: https://tinyurl.com/r3w7rnv

Inscripcions: https://tinyurl.com/r39u3xe

Data:     28 de gener

Hora:     17:45 – 20:00 h

Recinte:  Museu d’Art de Cerdanyola. Carrer de Sant Martí, 88. 08290 Cerdanyola del Vallès