Adrià Serrahima, nou vocal de la Junta Directiva de l’AECV

El dijous 23 passat a la tarda es va celebrar a les instal·lacions que la Fundació Catalonia té a la Carretera Flor de Maig de Cerdanyola, l’Assemblea General de l’Associació d’Empreses de Cerdanyola del Vallès (AECV), la jornada corporativa de l’associació que va reunir a una vintena de directius i propietaris d’empreses associades, i on es va procedir a realitzar el balanç de l’activitat desenvolupada durant l’any anterior.

El President Jaume Maranges va destacar la continuïtat en la gestió realitzada a llarg d’aquest primer any de mandat amb l’objectiu d’augmentar el número d’associats i la persistència en treballar perquè el proper equip de govern de l’ajuntament esdevingui realment “amic” de tots i cadascun dels agents econòmics i empresarials de la ciutat.

La Sra. Alejandra Martel, vicepresidenta i tresorera de l’entitat, va presentar els comptes de l’exercici 2018 destacant que, a diferència de l’any 2017, aquesta vegada s’han tancat amb un petit saldo positiu.

El Sr. Maranges va presentar el pressupost i el programa d’activitats per aquest any en el que es vol reforçar les activitats que ja s’estan fent a l’hora que es treballarà per ampliar els serveis a disposició dels associats.

Acabada la seva intervenció, es va procedir a l’aprovació de la gestió de la Junta Directiva i dels comptes corresponents a l’exercici 2018, així com el pressupost i el programa d’activitats per aquest any.

Altres temes tractats varen ser la modificació de les quotes per adaptar-se a les directives de la Unió Europea, la modificació del segon paràgraf de l’article 11.4 dels Estatuts amb la finalitat de poder aprovar les actes de qualsevol Assemblea al final de la celebració de les mateixes i, d’aquesta manera, poder executar tots els acords que es puguin prendre sense necessitar esperar a la següent Assemblea per fer la ‘lectura i aprovació’ de l’acta anterior.

Finalment el President va donar la benvinguda al Sr. Adrià Serrahima , Director econòmico-financer de Catalònia Fundació Creactiva, com a nou vocal de la Junta Directiva de l’AECV.

En acabar, els assistents van traslladar-se a l’Auditori de la Fundació Catalònia per assistir al Diàlegs de Cerdanyola Empresarial / Vallesans d’Èxit amb els senyors Eloi Planes i Jordi Gallés, respectius presidents de Fluidra i Europastry.